De omgevingsvisie is een belangrijk document voor de gemeente Oost Gelre. In de omgevingsvisie komt op hoofdlijnen te staan hoe wij willen dat onze gemeente er uit gaat zien op het gebied van wonen, leven en werken. In de omgevingsvisie komen dus veel onderwerpen samen. Het vraagt veel om tot een omgevingsvisie te komen. Sommige ideeën kunnen we concreter uitwerken. In andere gevallen moeten we de ontbrekende informatie nog ophalen. De gemeente vraagt haar inwoners hier een actieve rol in te vervullen. Meedenken of meewerken wordt daarom gewaardeerd.

Tijdens een bijeenkomst op 8 december om 19.30 uur kunnen inwoners van Oost Gelre aangeven wat zij belangrijk vinden voor een aantrekkelijke leefomgeving in 2040. De gemeente heeft de vorm van de bijeenkomst aangepast aan de aangescherpte coronamaatregelen. Deze vindt online plaats via Teams.

Via www.oostgelre.nl/omgevingsvisie blijven de inwoners op de hoogte en lezen zij meer over de manier waarop zij een bijdrage kunnen leveren. Dat kan door bijvoorbeeld de vragenlijst online in te vullen. Hoe meer inwoners deze invullen, hoe beter. De gemeente krijgt dan een goed beeld van wat haar inwoners belangrijk vinden voor een aantrekkelijke leefomgeving, nu en in de toekomst.

Foto: Gemeente Oost Gelre