De Bloemenbuurt in Zelhem krijgt vanuit het Volkshuisvestingsfonds een aanzienlijke bijdrage in de kosten voor het verduurzamen en toekomstbestendig maken van particuliere woningen.

Prowonen en de gemeente zijn in vier straten in de Bloemenbuurt bezig met het toekomstbestendig maken van woningen en openbare ruimte. De gemeente wil hier graag een vervolg aan geven voor de gehele Bloemenbuurt. Daartoe wordt een project gestart om bestaande woningen in de Bloemenbuurt duurzaam en energiezuinig te maken en de openbare ruimte klimaatbestendig en groener. De ervaringen die hiermee opgedaan worden, dienen als voorbeeld voor de aanpak in de rest van de gemeente.

Om bij te dragen in de kosten van eventuele maatregelen, heeft de gemeente Bronckhorst subsidie uit het volkshuisvestingsfonds aangevraagd bij het Rijk. De Bloemenbuurt past goed in de randvoorwaarden die het Rijk aan dit fonds stelt. De wijk kent een mix van sociale huurwoningen en particuliere woningen, waarvan een deel verouderd is. Deze week werd bekend dat de subsidie is toegekend.