© Foto: Omkijkpunt

Woensdag 6 maart is er een boek verschenen over de historie van muziekvereniging Concordia Vorden met als subtitel “143 jaar Vordense historie”. Het boek geeft naast de historie van een vereniging ook een mooi tijdsbeeld van het leven en de geschiedenis in het dorp Vorden.

Jaren geleden had Wim Jansen (oud lid van Concordia en lid van Oud Vorden) met het idee om de geschiedenis van Concordia in beeld te brengen. Hij kreeg daarvoor toegang tot de archieven van de vereniging, in overleg met toenmalige bestuursleden Gerrit Nijenhuis en Paul Bunkers. Na veel zoekwerk heeft Wim de eerste 120 jaar in beeld gebracht. De ontbrekende 23 jaar zijn door Nijenhuis en Bunkers bijeengezocht.

Door de fusie van beide Vordense muziekverenigingen in 2012, Sursum Corda en Concordia, geeft dit boek nu een beeld van begin tot de fusie van het wel en wee over 143 jaar. Kortom het verhaal van de oprichting tot het samengaan tot Harmonie Vorden. Begin 2023 werd oud Vordenaar Robert Ellenkamp bereid gevonden om van het manuscript, een goed inhoudelijk en overzichtelijk boek samen te stellen.

Woensdag 6 maart is het eerste exemplaar door Robert Ellenkamp uitgereikt aan Wim Jansen de man die jaren geleden het initiatief nam. Tevens is op deze dag het archief van beide fusie verenigingen overgedragen aan de vereniging “Oud Vorden” zodat al deze spullen bewaard blijven voor Vorden.

Het boek is uitgegeven door omkijkpunt. Robert Ellenkamp, Gerrit Nijenhuis en Paul Bunkers hebben dit project opgepakt voor eigen risico.De eventuele netto winst gaat geheel naar Harmonie Vorden.