Personen kunnen in drie Doetinchemse parken beboet worden als zij dieren voeren. Het gaat om het Canadapark, het Bonanzapark in Overstegen en de vijver Beukenhage, op de locaties stonden al borden.

“Dit heeft echter enkel een waarschuwend karakter”, laat de gemeente weten over de eerdere situatie met bebording. Nu wordt het volgens Doetinchem ook mogelijk om personen te beboeten bij een overtreding. De gemeentelijke organisatie Buha wil het controleren op voeren uitvoeren tijdens de huidige rondes die gemaakt worden door de natuurterreinen. Het handhaven zal volgens de gemeente plaatsvinden zoals dat ook gebeurt op het visverbod.

Het verbod is volgens de gemeente nodig omdat het voeren met name slecht is voor watervogels: “Het zorgt voor overlast van met name ganzenfeces, de waterkwaliteit van vijvers vermindert waardoor vissen sterven, de oever verloedert en het trekt ongedierte aan wat op haar beurt weer een risico voor de volksgezondheid vormt.”

Foto: REGIO8