De gemeente Bronckhorst ziet kansen om onder meer oude woningen in het monumentale stadje Bronkhorst te verwarmen met biogas. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat is ondersteund door 8RHK Ambassadeurs en plaatselijke ondernemers.

“Onderzocht is in hoeverre het mogelijk is aardgas te vervangen door biogas”, laat de gemeente Bronckhorst weten in een persbericht. Melkveehouders met meer dan honderdvijftig koeien in de omgeving van Steenderen zijn benaderd om deel te nemen aan het project. De mest van de boerenbedrijven kan worden ingezet als bron voor biogas. De vergisters bij de verschillende boeren moeten dan door Waterstromen worden verbonden met een biogasleiding. Het bedrijf wekt momenteel al biogas op bij de zuiveringsinstallatie in Olburgen.

Het onderzoek laat zien dat de levering van biogas aan woningen en het bedrijf Friesland Campina een ‘zeer haalbare optie’ is. Bronckhorst geeft wel aan dat biogas voor de meeste huizen geen oplossing biedt qua verwarmen. Het is met name interessant voor de oudere woningen in het stadje Bronkhorst, in de nabijheid van Olburgen en Steenderen. “Deze haalbaarheidsstudie is een eerste stap in de realisatie van het project”, aldus de gemeente. “Het zal nog jaren duren voordat er werkelijk biogas uit de leiding komt.”

Foto: REGIO8 (archief)