Een kleine 500 inwoners en organisaties uit binnen- en buitengebied van alle kernen van de gemeente Lochem hebben de afgelopen maanden een boom opgehaald.

De actie ‘Een boom mot kunn’n’ is een actie van de gemeente Lochem. ”Al deze inwoners en organisaties bevorderen een groenere leefomgeving door de aanplant van een boom in hun tuin. De actie was dus weer een groot succes” aldus de gemeente Lochem.

Half december vorig jaar konden inwoners uit de kernen de jonge bomen ophalen. Vanaf twee verschillende locaties deelde agrarische natuurvereniging ’t Onderholt 141 jonge bomen uit. ’t Onderholt plantte in december afgelopen jaar nog eens 339 jonge bomen bij inwoners in het buitengebied.

© Foto: gemeente Lochem (archief)