De gemeente Bronckhorst is bij een onafhankelijk landelijk vergelijkingsonderzoek naar huishoudelijk afval van o.a. het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op de eerste plek geëindigd van 168 gemeenten. Uit de vergelijking tussen de afvalprestaties van de verschillende gemeenten blijkt dat Bronckhorst het beste milieuresultaat behaalt met een hoge mate van afvalscheiding en weinig restafval. Ook biedt Bronckhorst een hogere service en maakt het lagere afvalkosten dan de gemiddelde gemeente.

”Ik ben trots op onze inwoners. Zij scheiden hun afval zeer goed en leveren daardoor nog maar 51 kilo restafval aan. Heel belangrijk voor het milieu en de overgang naar een afvalvrije economie. Met het gescheiden afval worden nieuwe producten gemaakt en er blijft door de uitstekende scheiding relatief weinig restafval over dat verbrand moet worden. We hebben de afgelopen periode een grote omslag gemaakt om het restafval te verminderen en tot een kostendekkende afvalstoffenheffing te komen” aldus wethouder Paul Hofman van afval en duurzaamheid.

Naast dat inwoners nog maar weinig restafval aanleveren, springen Bronckhorsters er ook positief uit op het gebied van afvalscheiding. Maar liefst 86% van het huishoudelijk afval werd in 2020 gescheiden door de inwoners. Het landelijke doel was in 2020 75%. Van de deelnemende gemeenten aan de benchmark behaalden er slechts 59 dit doel. De goede afvalscheiding door de inwoners van Bronckhorst zorgde voor een CO2-reductie van 149 kilo per inwoner.