Inwoners van Bronckhorst hoeven niet meer te betalen aan belastingen, terwijl de gemeente een bedrag van bijna drie miljoen euro overhoudt. Donderdagavond werd de laatste begroting van het huidige college tijdens een digitale vergadering vastgesteld.

“Voor nu hebben we een goed gevoel van controle en overzicht over onze financiele positie”, aldus de tevreden wethouder Willem Buunk volgens REGIO8 tijdens de begrotingsraad. “Maar de zorgen op de lange termijn zijn niet weg.” De belastingen stijgen niet meer dan de indexering, terwijl de rioolheffing licht daalt. Deze verlaging wordt bekostigd door het verhogen van de onroerendezaakbelasting (ozb). “De lasten zoveel mogelijk gelijk houden was de opdracht vanuit de raad en de lastendruk voor huishoudens blijft gelijk”, gaf Buunk aan.

Oppositiepartij CDA wilde via een amendement afdwingen dat ook de ozb niet zou stijgen en wees naar het overschot van bijna drie miljoen euro. “Er ligt geen nieuw beleid dat het rechtvaardigt”, vindt fractievoorzitter Wilko Pelgrom. Wethouder Buunk waarschuwde voor oplopende kosten tot meer dan een miljoen euro in 2025: “Dat is het probleem dat het CDA hiermee veroorzaakt, je moet dan volgend jaar weer een forse belastingverhoging doen.” Het amendement van het CDA werd verworpen.

Overschot
Het overschot van in totaal 2,9 miljoen euro wordt door Bronckhorst opgespaard. “Om de kosten in het sociaal domein te beheersen, specifiek jeugdzorg en huishoudelijke hulp”, aldus Buunk. GroenLinks hoopte een bedrag van 100.000 euro vanuit het overschot in te zetten voor bermbeleid, maar alleen GBB stemde mee met het amendement. Ook moties van het CDA om coronamiddelen in te zetten voor een compensatiepakket en van de PvdA om de overbelasting van mantelzorgers actief te monitoren en te verlagen haalden het niet.

Woningtekort
Uit de algemene beschouwingen bleek een gedeelde frustratie over het woningtekort. De PvdA wilde dat binnen de begroting een vast percentage werd vastgesteld voor het aandeel sociale huurwoningen (35%) en koopwoningen tot 250.000 euro (25%) bij nieuwbouwprojecten. “Als je dergelijk getallen in beton giet, ben je niet meer flexibel”, vond wethouder Evert Blaauw, die wel wil streven naar de percentages. De PvdA-voorstellen werden uiteindelijk ingetrokken, het onderwerp komt tijdens het bespreken van de woonvisie aan het begin van het nieuwe jaar opnieuw in de raad.

Personeelstekort
Zorgen zijn er verder over de krapte qua werknemers die de woonvisie moeten uitvoeren. “In goed beleid kan je niet wonen”, gaf D66-fractievoorzitter Jan Engels aan tijdens de begrotingsraad. Zijn, uiteindelijk samen met het CDA, ingediende motie om te onderzoeken hoe de personeelsvraag er binnen de gemeente voorstaat werd aangenomen. Deze uitwerking moet bij de nieuwe coalitieonderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen beschikbaar zijn.