Foto: REGIO8

De gemeente Bronckhorst gaat een opvang voor jonge vluchtelingen realiseren naast het gemeentehuis in Hengelo. Het gaat om een opvang van maximaal tachtig jonge vluchtelingen in de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar voor de periode van tien jaar.

De locatie is eigendom van de gemeente, ligt op loopafstand van belangrijke voorzieningen en is op korte termijn beschikbaar. Om de opvanglocatie te kunnen realiseren, wil het COA een tijdelijke accommodatie bouwen op het perceel. De verwachting is dat de opvanglocatie kan openen in de eerste helft van 2025. Het COA gaat de komende tijd een business case uitwerken, waarna de gemeente aan de slag gaat met onder andere een omgevingsplan en vergunningstraject, waar omwonenden nauw bij worden betrokken.

Burgemeester Marja van der Tas: “Wij zoeken ruimhartig naar passende en humane huisvesting voor vluchtelingen, zodat zij een voorlopig thuis en een toekomstperspectief hebben. Tegelijkertijd begrijpen wij dat ons voornemen veel impact heeft op buurtbewoners en bespreken wij met hen hoe we de opvang zo goed mogelijk kunnen inpassen in hun omgeving. Ook is een zorgvuldige begeleiding en toezicht op de locatie straks belangrijk.“

Over het plan voor de opvanglocaties in Hengelo, organiseren de gemeente en het COA komende week besloten bijeenkomsten voor direct aanwonenden en omliggende verenigingen. Zij zijn persoonlijk uitgenodigd. Tijdens de avond krijgen zij meer informatie over het plan in hun buurt en kunnen zij hun vragen stellen. Hierbij zijn onder andere vertegenwoordigers van de gemeente en medewerkers van het COA aanwezig. Andere belangstellenden worden later in april uitgenodigd voor een bijeenkomst, zodra wat meer bekend is over de invulling van de locatie.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8