De exploitatie van de culturele voorziening Het Kunstgemaal in het stadje Bronkhorst zit in zwaar weer door de gestegen energieprijzen en onderhoudskosten. De gemeente schiet nu te hulp door met een financiële bijdrage van 70.000 euro de kostensituatie op te lossen.

De organisatie wil zonnepanelen, een warmtepomp en isolatiemaatregelen aanbrengen met het geld van Bronckhorst. “We huren het pand al jaren van de gemeente dus de samenwerking is niet nieuw”, aldus Joost Wolters, die de dagelijkse leiding heeft over Het Kunstgemaal. “Alleen nu is het tijd dat er een duurzaamheidsslag geslagen wordt om het toekomstbestendig te maken. Het is een jaren ’50-gebouw dat zo lek is als een mandje, dus het moet beter geïsoleerd worden.”

De gemeente stelt 70.000 euro beschikbaar om enkele kostenposten weg te werken. “We zijn al jaren bezig om dit instituut te laten bestaan en dat de gemeente ons daarin steunt is een mooi vinkje dat we kunnen zetten”, laat Wolters weten. “We zijn qua ligging ook een beetje de poort van de gemeente Bronckhorst.” Omdat het gemaal een gemeentelijk monument is, zijn de voorgenomen maatregelen niet verplicht. Volgens Wolters is het echter hoog tijd dat het nu wel gebeurt.

De staat van het pand heeft volgens Wolters geen effect gehad op de populariteit: “We gaan goed qua bezoekers en er zijn genoeg kunstliefhebbers in Bronckhorst. We groeien al tien jaar en we willen verder doorgroeien.” Het Kunstgemaal groeit volgens de organisatie uit haar voegen en ze willen dan ook kijken naar mogelijke uitbreidingslocaties en verdere professionalisering van de organisatie, schetst Wolters: “We doen nu met het beperkte aantal mensen al meer dan wat we kunnen, we hebben ongeveer twintig vrijwilligers.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8.

© Foto: RTV Ideaal