Charles Droste verlaat per 1 september 2023 Amphion Cultuurbedrijf. De afgelopen 18 jaar was hij directeur-bestuurder van de organisatie. Charles maakt de overstap naar directeur van het Stadstheater Zoetermeer.

“We hebben na het vertrek van Ester van de Haar de intentie uitgesproken om onder leiding van Charles Amphion Cultuurbedrijf verder vorm te geven. Zijn aangekondigde vertrek komt weliswaar onverwacht maar we zijn hem zeer erkentelijk voor zijn bijdrage over de afgelopen jaren en snappen zijn situatie” aldus Derk Haank, voorzitter van de Raad van Toezicht.

De keuze van Droste vloeit gedeeltelijk voort uit zijn privésituatie. “Pas recentelijk en na het vertrek van Ester werd de vacature in Zoetermeer onder mijn aandacht gebracht. Bij het bespreken en overwegen van deze mogelijkheid bleek het Westen, alwaar mijn vrouw vandaan komt én werkt, harder te trekken dan verwacht” laat Droste weten.

Charles meldt dat hij nog steeds voor 100 procent achter de keuze voor een fusie staat. “Voor Doetinchem vind ik deze organisatie echt een goede keuze. Een standalone theater zoals het Stadstheater in Zoetermeer past beter bij mijn persoon. Ik zie het bovendien als een uitdaging mijn carrière af te sluiten met nog één keer een theater door te ontwikkelen naar dezelfde hoogte als Amphion”.

© Foto: Amphion Cultuurbedrijf