Op dit moment is de gemeente Bronckhorst druk bezig met het maaien van de bermen, greppels, slootkanten, bloemenweides en wadi’s. Dit nog een laatste keer voor de winter.

Bermen zijn een belangrijk schuil- en leefgebied voor insecten, reptielen en kleine zoogdieren en zijn een groene verbinding tussen leefgebieden. Insecten zijn weer belangrijk voor de bestuiving van landbouwgewassen. Een deel van de bermen in Bronckhorst heeft een zandbodem, andere hebben een kleibodem. Het maaibeheer op is ‘op maat’ en hangt niet alleen van de bodemsoort af, maar ook van de locatie, of er bomen staan en welke plant- en diersoorten er voorkomen.

”Op zo’n 80 procent van de bermen, meestal zandgrond, maaien we in plaats van klepelen en voeren we het maaisel zoveel mogelijk af. Het maaisel laten we eerst een paar dagen liggen, zodat zaden eruit kunnen vallen en het wat kan drogen. Dit zorgt voor bermen met een grote variatie aan bloeiende planten” aldus de gemeente Bronckhorst. Het meeste maaiwerk wordt gedaan door een aannemer. De gemeente maait zelf op bijzondere plekken, zoals kruispunten.

© Foto: RTV Ideaal