Burgerboerderij De Patrijs, die Joanne Malotaux en Johannes Regelink in december bij Laren zijn gestart, is op zoek naar ongeveer duizend huishoudens die een kaasabbonement willen afsluiten. Zij krijgen elke maand een stuk kaas. De inkomsten zijn nodig om het voortbestaan van het natuurinclusieve bedrijf te garanderen, want er zijn financiële zorgen.

“Dat komt deels omdat zeventig procent van onze melk nog naar de wereldmarkt gaat”, vertelt Malotaux. “Die prijs is de afgelopen tijd weer enorm gedaald.” Op dit moment ligt de prijs voor melk rond de dertig cent per liter. “Voor onze manier van boeren, dus de manier van boeren die eigenlijk een zo klein mogelijke impact heeft op onze aarde, heb je eigenlijk een hogere melkprijs nodig dan wij nu krijgen”, zegt Malotaux. Een deel van de melk wordt al gebruikt voor een kleine duizend kilo kaas per maand, dat moet door de abonnementen naar vierduizend kilo gaan.

De Burgerboerderij wil er zo voor zorgen dat alle melk van hun koeien binnen Nederland blijft en ze dus ook een hogere prijs voor de melk krijgen. “We vinden het heel belangrijk dat er geen gesleep is met grondstoffen”, vertelt Malotaux. “Enerzijds geen veevoer van ver weg naar hier waardoor we met een mestprobleem en een stikstofprobleem blijven zitten, maar ook niet dat onze goedkope melkpoeder bijvoorbeeld weer naar Afrika gaat om daar te concurreren met de boeren die daar ook een boterham moeten kunnen verdienen.”

Malotaux geeft aan dat er tot nu toe al wel veel stappen zijn gezet naar het zijn van een natuurinclusieve boerderij. Zo is er kruidenrijk grasland ingezaaid. Ook de koeien grazen op deze stukken land, door middel van stripgrazen. “De koeien krijgen drie keer per dag een vers stukje gras”, vertelt melkveehouder Luuk de Gooijer. “Daardoor kunnen we het gras langer laten groeien, waardoor de kruiden zich beter ontwikkelen in het grasland en het gras ook meer rust en hersteltijd heeft. Zo kunnen we het gras laten groeien zonder input van kunstmest of chemie. Voordeel is dat in dit systeem de koe achter de boer aanloopt in plaats van de boer achter de koe.”

Op dit moment worden de producten van de boerderij, waaronder de kaas, afgezet in vijf onbemande boerderijwinkels in de omgeving: in Eefde, Vorden, Laren en Zutphen en er staat er één op de boerderij zelf. “Dat gaat eigenlijk hartstikke goed”, zegt Malotaux. “Ook die omzet groeit, maar voordat we daar al onze melk kunnen afzetten, zijn we gewoon een paar jaar verder.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8.

© Foto: REGIO8