Bronckhorst schrijft zwarte cijfers over 2021, maar er is tot frustratie van de wethouder negen miljoen euro op de plank blijven. Een tekort aan projectleiders zorgt er evenals corona voor dat plannen niet worden uitgevoerd, waardoor het geld nog niet is uitgegeven.

“We hebben ambities, we hebben het geld, maar we krijgen het niet uitgevoerd”, zegt wethouder Willem Buunk. Bronckhorst sluit het jaar 2021 af met een onwenselijk groot positief resultaat van 9,5 miljoen euro. Meer dan de helft hiervan, 4,9 miljoen euro, is bedoeld voor projecten die zijn doorgeschoven naar volgend jaar. De rest van het bedrag gaat naar de algemene reserve. Hoewel de vertragingen deels te maken hebben met de coronacrisis, ziet Buunk een structureel probleem in de eigen gemeentelijke organisatie. “We hebben geen projectleiders, dat is een inzicht dat we de afgelopen jaren hebben gekregen”, vertelt de wethouder.

Om het probleem op te lossen zijn er volgens de scheidend VVD-wethouder tien projectleiders nodig. Deze personen zouden deels intern kunnen worden opgeleid. Ondanks de frustratie over het gebrek aan uitvoering, is de wethouder niet louter negatief. “Het is niet allemaal kommer en kwel”, zegt Buunk, die wijst op de ontwikkelingen aan de J.F. Oltmanstraat in Steenderen. “Maar bijvoorbeeld het project rond het Kulturhus in Vorden heeft echt te lang geduurd.”

De komende jaren blijft Bronckhorst zwarte cijfers schrijven, zo blijkt uit de perspectiefnota. Wel zijn er landelijke zorgen over het ‘ravijnjaar’ 2026, als financiering vanuit het Rijk voor verschillende taken wegvalt. “Dat zie ik als retoriek”, zegt Buunk over de zorgen die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft uitgesproken. Hij denkt dat de soep niet zo heet gegeten wordt: “Er komen nog genoeg bijstellingen voor de tijd. Bij ons is dat tekort in 2026 nu 1,5 miljoen euro. Er zijn gemeenten die er in dat jaar erger voorstaan.”

Na vier jaar wethouderschap trekt Buunk dit jaar de collegedeur achter zich dicht. Hij laat weten trots te zijn dat het ‘Dagobert Duck-imago’ van de gemeente deels is afgeschud. Door een investeringsagenda in te voeren is de gemeentelijke reserve ingeperkt en is er meer geïnvesteerd. Op jaarbasis gaat het volgens Buunk om 20 miljoen euro meer. “Dat vind ik een grote verandering, dat we nu durven te investeren”, zegt Buunk over de investeringsagenda. “Ik hoop dat de gemeente daarmee blijft werken.”

Voor Buunk zijn het gelijk de laatste jaarcijfers geweest die hij als wethouder presenteerde. De VVD neemt na de formatie vermoedelijk geen zitting in het nieuwe college. Buunk heeft besloten daarom de lokale politiek na vijftien jaar vaarwel te zeggen. Hij keert niet terug als raadslid en VVD-fractievoorzitter. Na zijn wethouderschap pakt de inwoner van Steenderen vanaf oktober zijn werk als adviseur weer op.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8