Anja Rouwenhorst, Ria Leliveld en Renske Dragt, fractievoorzitters van Gemeentebelangen, VVD en Meedenken met Lochem presenteerden dinsdag het coalitieakkoord 2022-2026. De titel geeft aan hoe de partijen in verbinding met de samenleving doelen willen bereiken. Wat zij willen bereiken, is uitgewerkt in 3 opgaven: Wonen, Samenleven en Werken.

Lochem is een mooie gemeente waar inwoners trots op zijn. Dat willen de partijen graag zo houden. Daarnaast wil de coalitie passende invulling geven aan actuele vraagstukken zoals de woningmarkt, de energietransitie en behoud van zorg. Het nieuwe college wordt gevraagd deze hoofdlijnen te vertalen in een uitvoerbaar collegeprogramma en een investeringsprogramma.

De coalitie en het akkoord kwamen tot stand onder begeleiding van formateur Jan Bart Wilschut. Tijdens een extra raadsvergadering op maandag 30 mei presenteren de fractievoorzitters het definitieve akkoord aan de raad. Aansluitend is er ruimte voor debat. Op die avond is ook de voordracht van de 4 kandidaat-wethouders Marja Eggink (Gemeentebelangen), Wendy Goodin (Gemeentebelangen), Eric-Jan de Haan (VVD) en Lex de Goede (Meedenken met Lochem).

Foto: RTV Ideaal (archief)