Bronckhorst slaat de handen ineen met Doesburg, Rheden en het Waterschap Rijn en IJssel om toekomstige overlast door extreem weer te voorkomen. De overheidsinstanties gaan onder meer samenwerken op het gebied van water-, riolerings- en zuiveringsbeheer om piekbuien, extreme droogte en zware stormen het hoofd te kunnen bieden.

De samenwerking is opgeschreven in het zogenaamde ‘Watertakenplan Olburgen’ dat is opgesteld door de drie gemeenten, die allen grenzen aan de IJssel. Door het vasthouden van water bij droogte en het snel afvoeren van water bij overstromingen en hevige buien, wil Bronckhorst de wateroverlast in de toekomst beperken. Niet alleen de overlast van water staat in het plan, ook het onderhoud van riolering en gemalen komt aan bod. Op meerdere locaties worden knelpunten in het riool aangepast om de waterzuivering ‘klimaatbestendig en waterrobuust’ te houden.

Ook inwoners van Bronckhorst worden, evenals bedrijven, aangemoedigd om hun regenwater af te koppelen van het riool en het zelf op te vangen. Hiervoor is een subsidie van tien euro per vierkante meter aan te vragen. “Er is gelukkig veel animo onder inwoners om hun woning van het riool af te koppelen”, zegt wethouder Wilko Pelgrom. “Dat willen we blijven belonen omdat we zijn blij met elke woning die wordt afgekoppeld.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8

© Foto: REGIO8