Bronckhorst geeft tot 2030 ruimte voor de bouw van ongeveer tweeduizend nieuwe woningen. Tegen de wens van enkele partijen in staat de gemeente ook nieuwbouw toe in de buurt van geitenhouderijen, ondanks een advies van de GGD.

De gespannen woningmarkt in de Achterhoek is reden om de ruimte te bieden. De gemeenteraad stemde donderdagavond unaniem in met het voorstel om ongeveer tweeduizend huizen toe te voegen. Er werden wel vraagtekens gezet bij het vastgestelde aantal, 1.700 tot 2.200 woningen, hoewel alle partijen de noodzaak tot nieuwbouw onderstrepen. “We nemen een besluit zonder dat we de onderbouwing kennen”, vindt D66-fractievoorzitter Jan Engels, die evenals collega’s van PvdA en CDA met tegenzin instemde. Wethouder Evert Blaauw noemde de gestelde ambitie ‘adaptief’: “Als het meer moet zijn, dan worden het er meer. Moet het minder zijn op basis van de behoefte, dan krimpen wij daarin.”

Ook over het type woningen dat gebouwd moet worden was onduidelijkheid. Blaauw gaf aan dat bij elke uitbreidingslocatie gekeken wordt naar waar behoefte aan is, bijvoorbeeld aan starters- of seniorenwoningen. De gemeenteraad wil dat er een plan van aanpak komt hoe doorstroming kan worden bevorderd. De GroenLinks-motie hiertoe werd aangenomen, alleen Gemeentebelangen, VVD en ChristenUnie/SGP stemden tegen. “Het gaat ons niet over analyses of data, we willen een plan van aanpak met maatregelen”, gaf Ulrike ter Braak namens GroenLinks aan. Het resultaat van dit onderzoek moet uiterlijk eind 2023 beschikbaar zijn.

Wonen bij geitenhouderij
D66, PvdA en GroenLinks wilden naar aanleiding van een GGD-advies een stop op nieuwbouw binnen twee kilometer van geitenhouderijen afdwingen. De partijen vonden echter geen steun voor hun motie. Wethouder Blaauw zegde wel toe initiatiefnemers te wijzen op de mogelijke gevaren: “Wij adviseren ze natuurlijk als ze binnen zo’n straal van twee kilometer zitten, zodat ze ervan op de hoogte zijn dat er een geitenhouderij is.” Ook een motie van de PvdA om dertig procent sociale woningbouw af te dwingen haalde het niet.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8