Het college van de gemeente Oude IJsselstreek stelt een Plussenbeleid voor aan de gemeenteraad in lijn met de het provinciale beleid. Het plussenbeleid gaat over uitbreiding van veehouderij die niet wordt verbonden aan grond bezit. Voor de ondernemer is het een plus dat uitbreiden mogelijk is. Maar dat kan alleen als er ook ‘plussen’ tegenover staan voor de omgeving, duurzaamheid en/of dierenwelzijn. Het beleid ligt gedurende zes weken ter inzage, voor het naar de raad gaat.

Plussenbeleid is niet nieuw. Andere gemeenten gingen Oude IJsselstreek voor in het vertalen van het Provinciale plussenbeleid, zoals vastgelegd in de provinciale Omgevingsverordening, in een eigen beleid. Niet-grondgebonden veehouderijen kunnen groeiruimte verdienen met maatschappelijke tegenprestaties (plus-maatregelen) welke leiden tot een betere kwaliteit voor de leefomgeving, meer dierenwelzijn en verduurzaming van de niet-grondgebonden veehouderij.

Directe aanleiding in gemeente Oude IJsselstreek is een vraag van een varkensboer uit Silvolde. Hij wil zijn bedrijf graag duurzaam ontwikkelen en wil daarvoor zijn bouwkavel uitbreiden. ”Nu kan dit niet. Door het plussenbeleid kunnen agrarische ondernemers aantonen dat zij investeren in een uitbreiding die een verbetering is voor milieu, de omgeving en/of dierwelzijn. Daarmee ‘verdienen’ ze de mogelijkheid voor uitbreiding. Een win-win situatie voor iedereen” aldus de gemeente.