Zelhem krijgt op termijn twee nieuwe schoolgebouwen, terwijl er ook een volledig nieuw pand komt voor de Dorpsschool in Halle, dat besluit het college van Bronckhorst. Mede om deze investeringen te betalen wil gemeente twintig miljoen euro uit de algemene reserve halen.

De toekomst van het onderwijs in Zelhem en Halle werd de afgelopen tijd onderzocht, nu ligt er een concreet plan. Er komt een nieuw schoolgebouw voor basisschool Jan Ligthart in Zelhem op de huidige locatie, terwijl De Meene en ’t Loo vervangende nieuwbouw krijgen op een nog te bepalen plek. “De Jan Ligthart-school was al niet nieuw meer toen ik er vijftig jaar geleden op zat”, zegt wethouder Anton Peppelman gekscherend. “De schoolgebouwen in Zelhem zijn echt op. De andere schoolgebouwen in de gemeente zijn niet uit beeld, maar komen in de toekomst.”

Het eerst lijkt de schop echter de grond in te gaan in Halle, waar de Dorpsschool naarstig aan vernieuwing toe is. Met name de noodlokalen zijn op. Het leerlingenaantal blijft de komende jaren stabiel, de directeur gaat zelfs uit van een lichte groei, wat reden is om hier voor volledige nieuwbouw te gaan. Net als voor de twee projecten in Zelhem, wordt ook in Halle 300.000 euro uitgetrokken om voorlopig verder te gaan met voorbereidingen.

Het geld voor de scholen in Zelhem en Halle moet komen uit de investeringsagenda waar, na een toevoeging van twintig miljoen euro uit de algemene reserve, ruim 42 miljoen euro in zit. Dit is niet alleen bedoeld voor de schoolgebouwen, want de gemeente heeft een flink wensenlijstje. Zo moeten sporthallen worden aangepakt, lopen er meerdere vitale kernen-projecten en worden er aanpassing gedaan aan de infrastructuur. “Maar met de nieuwe scholen neem je wel een behoorlijke hap uit het bedrag”, aldus Peppelman.

De gemeenteraad van Bronckhorst stemt in oktober over de verschillende plannen die het college heeft met de investeringsagenda. “Met deze grote en brede investeringsplannen geven we zoveel mogelijk invulling aan vragen en behoeften uit de samenleving”, vindt Peppelman, die als verantwoordelijk wethouder financiën nog wel wat wil zeggen over de tientallen miljoenen die beschikbaar zijn. “Het is echt een uniek bedrag. We kunnen alle voorstellen doen omdat Bronckhorst een financieel gezonde gemeente is.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8.

© Foto: REGIO8