De gemeente heeft op 21 september 2022 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Stichting IKC Willibrordus voor de nieuwbouw van een IKC met gymzaal aan de Karel Doormanstraat in Groenlo.

Op een aantal punten lukt het niet om een IKC te bouwen binnen de vastgestelde uitgangspunten. Het krediet dat in 2021 door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld, is niet meer toereikend voor het beoogde project. Partijen zijn niet tot overeenstemming gekomen over een alternatieve invulling van het project en daarom heeft het college van B&W besloten om de samenwerkingsovereenkomst te beëindigen.

In 2021 heeft de gemeenteraad een krediet van maximaal 4.919.045 euro beschikbaar gesteld voor het project. Inmiddels zijn de bouwkosten fors gestegen. Hierdoor kan het project niet meer gerealiseerd worden voor het beschikbaar gestelde krediet en moet er gezocht worden naar een alternatieve invulling.

Het is onduidelijk of er een gymzaal komt in de nieuw te bouwen school. Ondanks diverse gesprekken, zowel met toenmalig wethouder Bonsen als met wethouder Dusseldorp-Ribbers, is de stichting niet bereid om de volledige exploitatie van de gymzaal voor haar rekening te nemen, zoals ook in de huidige situatie het geval is.

© Foto: RTV Ideaal (archief)