De N315 tussen Ruurlo en Zelhem wordt in opdracht van de provincie aangepakt. De weg wordt verbreed, het asfalt wordt vernieuwd en er worden twee geleiderails geplaatst in bochten.

Het nieuwe asfalt wordt op een wegvak van ongeveer twee kilometer ten noorden van Zelhem aangelegd. De geleiderails komen in de bochten bij de Aaltenseweg en de Oude Zelhemseweg. Omdat er voor de aanleg hiervan bomen moeten worden gekapt, worden er op een andere plek nieuwe bomen aangeplant. “Ook planten we bomen om de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van de wegbermen te versterken”, meldt de provincie.

Inwoners met vragen over het werk kunnen maandagavond 18 september een inloopbijeenkomst bezoeken in café De Bocht, bij het complex van voetbalvereniging Wolfersveen. De plannen liggen vanaf volgende week donderdag openbaar. De Provinciale Staten verwachten in het najaar een klap op de plannen te kunnen geven, waarna de voorbereiding op het werk start.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8.

© Foto: REGIO8