© Foto: RTV Ideaal

De gemeente Bronckhorst werkt aan een energieneutrale toekomst in 2050, zoals afgesproken in het nationale klimaatakkoord.

De strategie voor de periode 2024-2030 staat beschreven in de Herijkte Routekaart Bronckhorst Energieneutraal. Het doel is om samen met inwoners, ondernemers en organisaties veranderingen in het energie-landschap aan te pakken en energiearmoede te bestrijden. Op verzoek van de gemeenteraad zijn er aanvullingen gedaan, en de raad zal een besluit nemen over deze nieuwe versie.

Wethouder Wilko Pelgrom benadrukt dat de routekaart inspeelt op de aandachtspunten van de raad en dat toekomstige belangrijke besluiten, zoals grootschalige opwek van duurzame energie, later genomen worden. De raad hoopt vóór de zomervakantie nog een besluit te nemen over de routekaart.