Bronckhorst verleent in principe medewerking aan de realisatie van vier woningen in erfdelenopzet in het buitengebied van Baak. Met dit plan is sprake van een vernieuwende en bijzondere woonvorm. De gemeenteraad behandelt de planologische wijziging naar alle waarschijnlijkheid in het veegplan van oktober 2024.

”Dit initiatief biedt Bronckhorst een mooie eerste kennismaking met het concept Erfdelen. We zijn ook enthousiast over de restauratie van de karakteristieke olierosmolen op het erf, die bewoonbaar wordt gemaakt. Het plan is duurzaam en voegt geen extra verstening toe op de locatie. Bronckhorst staat open voor dit soort bijzondere woonvormen. Op deze manier worden bestaande of leegstaande gebouwen en opstallen benut voor wonen, passend in de omgeving” aldus wethouder Emmeke Gosselink van Wonen.

Erfdelen onderscheidt zicht van traditionele woningbouw door het open karakter van de locatie en een gezamenlijk gebruik en beheer van onroerende zaken en het ommeland. Aan de Dollemansstraat in Baak zal een gezamenlijke woongemeenschap ontstaan voor diverse leeftijdsgroepen en -gezinssamenstellingen. Woningbouw door middel van erfdelen is in een aantal gemeentes in Nederland al concreet gerealiseerd.

© Foto: RTV Ideaal (archief)