In de Routekaart Bronckhorst Energieneutraal staat de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. De Herijkte Routekaart geeft de route aan om samen met inwoners, ondernemers en organisaties in Bronckhorst in te spelen op de veranderingen in het energie-landschap en energiearmoede tegen te gaan.

“Corona, de oorlog in Oekraïne met de plotseling torenhoge energieprijzen, leveringsproblemen van warmtepompen, oplopende inflatie en rente zorgen zowel voor een versnelling als een vertraging van de energietransitie. De netcongestie (overbelasting van het elektriciteitsnet) maakt vooral duidelijk hoe we verduurzaming en elektrificatie van de samenleving, energieproductie én de capaciteit van kabels en leidingen ertussen als één geheel moeten zien, met energieopslag als nieuwe factor.” aldus wethouder Wilko Pelgrom van duurzaamheid.

Met een combinatie van concrete maatregelen (zoals de Energiearmoede aanpak en Dorps Energie Processen) en onderzoeken waarvan het effect pas later zichtbaar worden, wil de gemeente Bronckhorst zich breed inzetten om de energie-uitdagingen van dit moment aan te gaan.

© Foto: RTV Ideaal (archief)