Bronckhorst kiest tot 2030 jaarlijks een nieuwe buurt uit om van het aardgas af te halen. Momenteel lopen proeven in Zelhem en Bronkhorst, de gemeente wil met intensieve begeleiding en steun van het Rijk zorgen dat acht andere wijken volgen.

Het uitkiezen van de buurten gebeurt volgens REGIO8 in overleg met dorpsbelangenorganisaties. “We halen op welke buurten willen”, geeft een woordvoerder van Bronckhorst aan. “Vervolgens kijken we samen met Liander en de woningbouwcorporaties naar prioriteit en selecteren we een wijk.” De uitgekozen buurt krijgt vervolgens twee jaar begeleiding, waarbij ook wordt gekeken naar ‘duurzame aanpassingen’ en groen in de omgeving. Waar in de Zelhemse Bloemenbuurt een pilot loopt met elektriciteit als vervanger van aardgas, gebeurt dit in Bronkhorst met biogas.

Voor de acht buurten die tot 2030 volgen, ziet de gemeente de meeste kans om over te gaan op elektriciteit. “Dus met onder andere warmtepompen”, aldus de woordvoerder. “Daarvoor is het belangrijk eerst vol in te zetten op isolatie om de vraag naar warmte te beperken. Zo word je eerst aardgasvrij-ready. Stap voor stap en op logische verbouwmomenten kan je dan echt van het aardgas af.”

‘Complexe vraag’
De gemeente speelt met het plan in op het Klimaatakkoord, waarin is afgesproken dat in 2050 alle woningen en gebouwen in Nederland van het aardgas af moeten zijn. Voor de uitvoering van de warmtevisie is Bronckhorst afhankelijk van Rijksgeld. Hoeveel geld er exact nodig is, is volgens de gemeente een ‘complexe vraag’. Zo is er onduidelijkheid over gas- en elektraprijzen, is er sprake van inflatie en is er te weinig technisch personeel.

Foto: REGIO8 (archief)