Drie partijen in de duurzame mobiliteit gaan zich samen inzetten voor de realisatie van zonnelaadstations in de Achterhoek. Op deze locaties kan tijdens het overdekt parkeren een elektrische auto opgeladen worden door opwekking van zonne-energie direct óp de parkeerplaats.

Agem, Kuster Energy en Amperapark hebben de handen ineen geslagen voor een duurzame oplossing voor de hele Achterhoek. Het gebruik van elektrische auto’s neemt toe. Ook de vraag naar oplaadpunten neemt daarmee toe. De ruimte die nodig isvoor onze elektrische auto’s, maar ook voor de opwekking van duurzame energie is echter schaars. Het is daarom belangrijk efficiënt met deze ruimte om te gaan.

De drie partijen maken groene mobiliteit nóg makkelijker en toegankelijker door middel van het gezamenlijk realiseren van zonnelaadstations in de Achterhoek. De door Amperapark ontwikkelde zonnelaadstations bieden de mogelijkheid om tijdens het parkeren een elektrische auto écht groen op te laden met Achterhoekse energie. De energie wordt opgewekt door de zonnepanelen direct bovenop de zonnelaadstations. Agem zorgt als energieleverancier voor de Achterhoek voor het transport via het net en Kuster Energy zorgt voor de benodigde laadinfra.

Wessel Jan de Boer van Amperapark is erg blij met de samenwerking met de twee Achterhoekse organisaties, die al langer een goede onderlinge samenwerking hebben. ”Met deze samenwerking maken we de Achterhoek samen nog groener!” aldus de Boer.

Foto: Agem