© Foto: RTV Ideaal

De gemeente Bronckhorst wil meer inwoners ondersteunen bij het maken van gezonde keuzes. Het stimuleren dat kinderen opgroeien in een gezonde leefomgeving is hierbij een belangrijk aandachtspunt. De oprichting van een lokaal JOGG-werknet in 2023, draagt hieraan bij. Daarom tekent wethouder Evert Blaauw op 12 juni de samenwerkingsovereenkomst voor de JOGG-aanpak om de leefomgeving van kinderen gezonder te maken. Bronckhorst is hiermee de tweede gemeente in de Achterhoek die JOGG-gemeente wordt.

Met de JOGG-aanpak willen we stimuleren dat kinderen in een gezonde leefomgeving opgroeien met aandacht voor gezonde voeding, voldoende beweging, ontspanning en slaap. Het structureel gezonder maken van de leefomgeving van kinderen geldt niet alleen thuis maar ook op school & kinderopvang, buurt, sport, vrije tijd, media en werk. ”Gezondheid en preventie staan bij ons hoog op de agenda. Dat pakken we samen op met maatschappelijke organisaties. Daarbij maken we gebruik van kennis en betrekken we inwoners om zoveel mogelijk kinderen gezond te laten opgroeien” aldus wethouder Blaauw.

De JOGG-aanpak is een lokale, integrale methode om de leefomgeving waarin kinderen opgroeien blijvend gezonder te maken. Een gezonde omgeving en leefstijl maken integraal onderdeel uit van al het gemeentelijke beleid van zorg, jeugd en welzijn tot ruimtelijke ordening, economische zaken en sport.

© Foto: RTV Ideaal (archief)