© Foto: RTV Ideaal

Gebrek aan capaciteit op het hoogspanningsnet dwingen netbeheerders, rijk en gemeenten om versneld na te denken over manieren om de beschikbaarheid van energie voor onze inwoners en bedrijven te vergroten en stagnering van onder andere woningbouw en bedrijfsontwikkeling te voorkomen. De gemeente Bronckhorst is in Steenderen samen met inwoners aan het kijken hoe er samen aan een oplossing gewerkt kan worden.

Een plan zou zijn om door de in Bronckhorst opgewekte stroom via het middenspanningsnet binnen het eigen gebied te houden en uit te wisselen: een lokaal energiesysteem. ”We hebben hier in de afgelopen maanden, met steun van het Ministerie, in het kader van de TownDeal Sterke Streken een eerste onderzoek naar gedaan” laat de gemeente weten. In Steenderen liggen kansen om de weerbaarheid van de energievoorziening in het gebied te vergroten.

Door samenwerking kan de vraag en aanbod van energie in balans gebracht worden. Daarbij wordt tegelijkertijd gekeken naar thema’s als droogte, vitaliteit van dorpen en transitie agrarische sector. Onlangs werd besloten om komend voorjaar samen met bedrijven, boeren, mede-overheden en inwoners die bij de Dorps Energie Processen zijn betrokken, in het gebied te verkennen en te kijken of er tot een gezamenlijke, gedragen aanpak kan komen.

© Foto: RTV Ideaal