De gemeente Bronckhorst zoekt een nieuwe jeugdburgemeester. Kinderen uit groep 7 van de Bronckhorster basisscholen kunnen zich opgeven voor deze prachtige kans als het hen leuk lijkt om alle kinderen van Bronckhorst voor een jaar te vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld bij evenementen, bijeenkomsten en de gemeente. Andere criteria zijn dat ze het leuk vinden om mensen te ontmoeten en hun mening te geven.

”Dit is een mooie manier om kinderen bij de gemeente en de politiek te betrekken. We zullen bij een aantal activiteiten die de jeugdburgemeester bijwoont het komende jaar samen optrekken” aldus burgemeester Marianne Besselink. Op dit moment is Anne Letink uit Vorden jeugdburgemeester.

In Bronckhorst wordt ieder jaar een nieuwe jeugdburgemeester benoemd. Dit jaar is dat vanaf 11 november 2021 tot november 2022 en jeugdburgemeester woont in dat jaar ongeveer bijeenkomsten bij. Daarnaast heeft hij of zij enkele gesprekjes met de burgemeester, bijvoorbeeld over vragen die bij kinderen leven. Kinderen uit Bronckhorst die het wel wat lijkt om jeugdburgemeester te worden, kunnen zich aanmelden via www.bronckhorst.nl/jeugdburgemeester. Aanmelden is mogelijk tot 26 september 2021.