Donderdag 2 september is in Winterswijk het nieuwe Grensland College feestelijk geopend door minister Van Engelshoven. In het bijzijn van bijna tachtig Nederlandse en Duitse genodigden uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven gaf de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het startschot voor dit unieke grensoverschrijdende onderwijsplatform voor praktijkgericht hbo-onderwijs.

Het Grensland College is een vernieuwend initiatief in Nederland, dat mede mogelijk is gemaakt door de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden binnen Achterhoek ambassadeurs, een bijdrage van de provincie Gelderland en een bijdrage uit de Regio Deal Achterhoek. Op initiatief van het Graafschap College worden samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Saxion tweejarige praktijkgerichte hbo-opleidingen ontwikkeld die direct aansluiten bij de wensen en behoefte die we zien in de “Euregionale” arbeidsmarkt. De opleidingen zijn gericht op Nederlandse en Duitse afgestudeerde mbo-studenten en werkenden. Het onderwijs wordt verzorgd vanuit het voormalige raadhuis van Winterswijk én op locatie bij werkgevers en innovatiecentra, zodat theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld zijn.