De mening van inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen is belangrijk voor de gemeente. Daarom vraagt gemeente Bronckhorst u via het panel ‘Bronckhorst Spreekt’ naar uw mening.

Drie tot vijf maal per jaar stelt de gemeente deelnemers vragen over allerlei onderwerpen die in de gemeente spelen. De vragen worden afgenomen via een online vragenlijst die u per e-mail krijgt toegestuurd. U beslist per onderzoek of u meedoet of niet. Als deelnemer aan een onderzoek ontvangt u na afloop ook de resultaten ervan. Geef ook uw mening! Meld u aan via www.bronckhorstspreekt.nl