Provincie Gelderland vervangt de brug over de Boven Slinge tussen Halle en Varsseveld. Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt op de nieuwe brug autoverkeer gescheiden van fietsers. De werkzaamheden zijn donderdag gestart.

De werkzaamheden vinden overdag plaats en er worden geen wegen voor afgesloten, met uitzondering van de Hogeweg gedurende één weekend. Deze weekendafsluiting vindt plaats om de nieuwe brug aan te sluiten op de N330. Naar verwachting ondervindt gemotoriseerd verkeer tussen Varsseveld en Halle nauwelijks tot geen hinder van de werkzaamheden. Het fietsverkeer wordt gedurende de werkzaamheden omgeleid. Deze omleiding is nodig vanwege de slechte staat van de fietsbrug. Door het fietspad af te sluiten, hoeft het fietsverkeer bovendien niet door het bouwverkeer heen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Van Spijker Infrabouw uit Meppel. Zij zijn inmiddels gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Zo wordt in 2021 nog de tijdelijk brug gebouwd waar gemotoriseerde verkeer over geleid wordt. Naar verwachting is de tijdelijk brug eind januari 2022 klaar. De oude verkeersbrug wordt daarna gesloopt. Op de tijdelijke brug komt ook ruimte voor fietsers. De fietsomleiding is daarom van korte duur.

Foto: Google Maps