De Dorpsstraat bij Laag-Keppel is vanaf woensdag afgesloten voor doorgaand verkeer. Het aantal voertuigen dat gebruikmaakt van de weg door het stadje is verdubbeld sinds de afsluiting van de Keppelseweg bij Doetinchem.

“Dat leidt tot onveilige situaties”, meldt de Gemeente Bronckhorst. Naast de afsluiting van de Dorpsstraat, wordt ook de IJsselweg/Jonker Emilweg in het buurtschap Eldrik afgesloten voor het verkeer. Dit betekent dat de twee bruggen over de Oude IJssel niet meer te gebruiken zijn voor doorgaand verkeer. Hulpdiensten, landbouwverkeer en aanwonenden kunnen wel gebruik blijven maken van de afgesloten wegen.

Om het verkeer om te leiden, worden op meerdere plekken verkeersregelaars ingezet. Zowel op de rotonde tussen de Barlhammerweg en de Eldrikseweg, bij de verkeerslichten in Laag-Keppel als op de kruisingen Eldrikseweg/IJsselweg en Jonker Emilweg/parallelweg wordt het verkeer gewezen op de omleidingen.

De afsluiting die nu wordt ingevoerd is tijdelijk. Voor de toekomst werkt de gemeente Bronckhorst samen met de provincie aan een definitieve afsluiting van de Dorpsstraat met een landbouwsluis. Op de Wehlsedijk wordt eerst geëxperimenteerd met een sluis ten zuiden van de Oude IJssel. Deze wordt vervolgens verplaatst naar de rotonde tussen de Eldrikseweg en de Barlhammerweg. Later wordt er, met behulp van verkeersmetingen en gesprekken met omwonenden, een definitieve plek gekozen voor de landbouwsluis.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8

Foto: REGIO8