Ruim tweehonderd asielzoekers hebben een tijdelijk thuis gevonden in de crisisnoodopvang in Doetinchem. Zowel bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) als de gemeente overheerst tevredenheid over de start, dat laten ze weten aan REGIO8.

Het was wel hectisch, de ontvangst van de bussen vol tientallen vluchtelingen. Maar volgens het COA is de start prima verlopen. De bewoners hebben verschillende nationaliteiten, maar de meesten komen uit Syrië, Turkije, Eritrea en Jemen. Er zijn 73 alleenstaande, minderjarige vluchtelingen. De rest van de in totaal 225 opgevangen personen zijn volwassenen en gezinnen. “Dit maximumaantal zal niet worden overschreden”, laat een woordvoerder van het COA weten. “Doordat er tussentijds ook mensen weer vertrekken naar andere locaties valt niet exact aan te geven hoe de samenstelling van de populatie wijzigt.”

Ook bij de gemeente Doetinchem heerst tevredenheid over de start van de opvang, die in ieder geval tot het einde van dit jaar blijft bestaan. “Het is deze week vooral opstarten, kijken welke mensen er zijn en hoe we het inrichten”, laat een woordvoerder weten. “Ik kwam maandag al de eerste fietsende jongeren tegen op gele fietsen, met hele blije gezichten. Die zijn blij dat ze weer in beweging zijn.”

Foto: REGIO8