Stichting Buddy to Buddy is uitgeroepen tot winnaar van de Brouwer Vertrouwensprijs van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Deze jaarlijkse prijs, die nu voor de vijfde keer wordt toegekend, is bedoeld voor hét maatschappelijke initiatief dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse samenleving versterkt. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden. Koning Willem-Alexander was op maandagmiddag 24 januari aanwezig bij de digitale uitreiking van de prijs.

Armijn van Roon en Willemijn Voorham richtten in 2015 in Zutphen de stichting Buddy to Buddy op, met als voornaamste doelen het doorbreken van het sociale isolement van (ex-)vluchtelingen en het vergroten van de betrokkenheid van Nederlandse inwoners bij de opvang en integratie van vluchtelingen. Via een uitgebreid matchingstraject brengt de organisatie vluchtelingen en stadgenoten met gedeelde interesses in contact.

Het initiatief is inmiddels uitgebreid naar twaalf Nederlandse gemeenten, waaronder Bronckhorst. Ruim 5000 buddy’s hebben deelgenomen aan het traject. In Bronckhorst zijn inmiddels tientallen matches tot stand gekomen, waarmee lokale inwoners nieuwkomers in de gemeente een warm welkom heten en wegwijs maken in hun woon- en leefomgeving.