Woensdag belegde de projectgroep Canon van Doesburg een informatiebijeenkomst voor genodigden in de filmzaal van Het Arsenaal Doesburg. Tijdens de ‘informele aftrap‘ van het project werd informatie gegeven over de achtergronden, de inhoud en de realisatie van de Doesburgse Canon. Het meest in het oog springende onderdeel van de bijeenkomst was de mededeling dat de Provincie Gelderland aan de eerste fase van het project een subsidie heeft toegekend van 100.000 euro. Met dat geld kan de eerste fase worden opgestart.

Met de Canon van Doesburg wil de projectgroep de kennis van Doesburgers en bezoekers over de cultuur en de historie van de stad vergroten. Op die manier wordt ook de eigen identiteit versterkt en leren bewoners de waarden van een historisch tijdsbesef en van het eigen erfgoed beter kennen en ervaren. De Canon van Doesburg wordt een project in drie delen: een verhalenplatform, een Binnencanon en een Buitencanon. De Canon is geen statisch project, maar een doorgaande activiteit die zich blijft ontwikkelen, en die voortdurend wordt aangepast en bijgewerkt.

Tijdens de informatiebijeenkomst kwamen Arthur Balduk, gastheer en initiatiefnemer van het project, Arthur Boone, wethouder kunst en cultuur van de gemeente Doesburg, Martin Beijer, voorzitter van Stichting Doesburgs Goed, Han Jansen namens HetHuisDoesburg en Ernst Boesveld, voorzitter van Stichting Zilvermuseum Doesburg en penvoerder van de subsidieaanvraag, aan het woord. Wethouder Boone, die namens Doesburg voor het project lobbyde, kondigde als extra de organisatie aan van het Doesburgs Historisch Café, dat na overleg met Streekmuseum de Roode Toren een reprise krijgt.

Foto: Canon van Doesburg