© Foto: RTV Ideaal (archief)

Tijdens afgelopen raadsvergadering heeft CDA-raadslid Mark Purperhart twee voorstellen ingediend die erop gericht zijn om het aantal gemeentelijke handhavers te vergroten en om meer in te zetten op de preventie van jeugdcriminaliteit. De voorstellen konden rekenen op een meerderheid.

“Al sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 ontvangt het CDA geluiden van inwoners die zich onveilig voelen. Om die reden pleiten we al twee jaar voor meer maatregelen die het veiligheidsgevoel van onze inwoners vergroten,” aldus Purperhart van CDA Zutphen/Warnsveld.

Zo deed het CDA een voorstel om het aantal gemeentelijke handhavers uit te breiden, om op deze manier het regionale tekort aan politieagenten op te vangen. De burgemeester reageerde positief op de oproep van het CDA, en beloofde om zeker twee extra gemeentelijke handhavers aan te stellen. Naast een voorstel om meer te handhaven op criminaliteit, pleitte het CDA ook voor meer inzet op het voorkomen van criminaliteit.