Namens het CDA Zutphen-Warnsveld gingen fractieleden Mark Purperhart en Tim ter Steege in gesprek met inwoners over de verkeersveiligheid in de gemeente Zutphen. Aanleiding is een meldpunt verkeersveiligheid dat eerder door de partij is opgezet.

Tijdens het gesprek ging het onder andere over de moeilijkheden die inwoners ervaren in het verkeer, wat het CDA en de gemeente Zutphen al doen aan verkeersveiligheid en wat er in de toekomst nog meer gedaan kan worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. “Er ontstond een openhartige discussie over de manier waarop de gemeente hardrijders en gevaarlijke kruispunten kan aanpakken. De mogelijke oplossingen die de inwoners hebben aangekaart, zoals extra handhaving en slimme aanpassingen aan het wegdek, zullen we zeker meenemen naar de raad,” aldus Mark Purperhart, gemeenteraadslid namens het CDA.

Het CDA Zutphen-Warnsveld is van plan om vaker met groepen inwoners in gesprek te gaan over een bepaald onderwerp.

© Foto: CDA Zutphen-Warnsveld