Op woensdag 13 oktober 2021 krijgen deelnemers van de aanpak ‘Veilig Buitengebied’ het certificaat Keurmerk Veilig Buitengebied (KVB) uitgereikt. De gemeente Oost Gelre is één van deze deelnemers. Het KVB toont aan dat het buitengebied van Oost Gelre zich weerbaar maakt tegen criminaliteit door structurele publiek-private-samenwerking.

De samenwerking bestaat uit het delen van signalen, het bespreken van ontwikkelingen en het nemen van maatregelen.
Het certificaat wordt uitgereikt door Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland en Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Veilig Buitengebied’ is een publiek/private samenwerking. Veel publieke en private partijen werken hier samen -onder leiding van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland- om het buitengebied een veilige plek te laten blijven om te wonen, werken en recreëren.

Het buitengebied is vaak een blinde vlek met betrekking tot toezicht en handhaving. Publiek-Private Samenwerking helpt volgens burgemeester Annette Bronsvoort die blinde vlek kleiner te maken. De publiek/private samenwerking bestaat uit: gemeente Oost Gelre, Omgevingsdienst Achterhoek, Liander, LTO Noord, Marienvelds Belang, DKK Gelderland, Stichting Marke Vragenderveen, Politie, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Omgevingsdienst Achterhoek, de gezamenlijke dorpsbelangenorganisaties in Oost Gelre, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland. Al deze organisaties ontvangen een certificaat om de samenwerking te onderstrepen.