De burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland leggen de museumvisie ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. De visie kijkt vooruit tot 2030 en is erop gericht het huidige museale aanbod te behouden, te verstevigen en uit te breiden. De museumvisie is de drager van het nog te ontwikkelen subsidiekader voor de musea in Berkelland. De museumvisie is grotendeels samen met 7 Berkellandse musea gemaakt.

‘Wij willen graag dat iedereen in onze gemeente kan meedoen, leren en genieten. Daarvoor hebben we een levendige museumsector nodig. De komende jaren bouwen wij verder aan eigentijdse, inspirerende en goedlopende musea in Berkelland’ aldus wethouder Betsy Wormgoor. De visie bestaat uit een analyse van het huidige museale veld in Berkelland, een overzicht van lokale ontwikkelingen en de ambities en doelen.

Om die ambities waar te maken is het nodig dat we zorgdragen voor eigentijdse museale collecties, een bedrijfsvoering die op orde is en musea die voldoende zichtbaar en herkenbaar zijn. Hier kan de gemeente bij helpen.

© Foto: