In overleg met een klankbordgroep uit het gebied, maakte de gemeente Lochem een ruimtelijke visie voor de Scheggertdijk in Almen. Het college kan zich erin vinden en legt de visie voor aan de gemeenteraad. Het gebied net buiten Almen langs het Twentekanaal is een mix van bedrijven, horeca en (bedrijfs-)woningen. Het kent weinig samenhang en heeft op enkele plekken een wat gedateerde uitstraling. Bewoners en bedrijven uit het gebied en de kern Almen hadden daarom behoefte aan een visie.

”In samenspraak met bewoners en bedrijven kiezen we voor een indeling die grotendeels aansluit bij het huidig gebruik, maar ook een logische opbouw heeft met accenten per zone. Het dichtst bij de kern zijn bijzondere woonvormen mogelijk. En aan de oostrand, verder op het terrein, is ruimte voor bedrijvigheid. Daarnaast zien we kansen om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren” aldus Ria Leliveld, wethouder Economie van de gemeente Lochem.

De visie geeft richting aan de toekomstig gewenste ontwikkeling en maakt aan initiatiefnemers duidelijk wat op welke plek mogelijk en wenselijk is. De visie deelt het gebied op in vier stroken: Bijzondere Woonvormen, Recreatie en Toerisme, Woon-werklocaties en Bedrijvigheid. Het tempo van ontwikkelingen hangt af van initiatieven uit het gebied of de markt, want de gemeente bezit geen grond in het gebied.

© Foto: