Het college van B&W van de gemeente Berkelland heeft besloten om in te stemmen met de bouw van 11 woningen op de locatie Mensink in Gelselaar. Het gaat om twee vrijstaande woningen, vier twee-onder-één-kapwoningen, twee hoekwoningen (o.a. geschikt voor starters) voor de verkoop en 3 tussenwoningen voor verhuur.

Door de verhuizing van bosbouwbedrijf Mensink naar Neede in 2013, is een gebied vrijgekomen aan de Meester Heuvelstraat. Op deze plek werd in eerste instantie gedacht aan zorg(woningen), maar besloten is het plangebied in te vullen met woningbouw voor onze inwoners. Het gevarieerde woonaanbod van het plan sluit aan op de concrete behoefte die er in Gelselaar bestaat. Deze woonbehoefte is in beeld gebracht door Gelster Besteet, de wooncommissie van Gelselaars Belang, in goede samenwerking met de gemeente Berkelland.