© Foto: RTV Ideaal

Het college van Oude IJsselstreek heeft onlangs de uitgangspunten voor verbetering van het minimabeleid vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn gericht op het vereenvoudigen van de beleidsregels, het verminderen van bureaucratie en het vergroten van de eigen regie van inwoners. Ook wil het college dat het minimabeleid beter aansluit op de visie op het sociaal domein, namelijk werken vanuit vertrouwen.

Het voorstel is tot stand gekomen na uitgebreid overleg met uitvoerders, vertegenwoordigers van fracties in de gemeenteraad, en betrokken instellingen en organisaties. Het wordt nu voorgelegd aan de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkelingen. Bij instemming zullen de nieuwe beleidsregels worden uitgewerkt en door het college vastgesteld. De verwachting is dat de definitieve besluitvorming in april wordt afgerond.

”Het huidige minimabeleid voor inwoners met een laag inkomen (tot 110% van de bijstandsnorm) is onnodig ingewikkeld. Voor iedere regeling moet je als inwoner een aparte aanvraag indienen. Daar komt bij dat de regelingen vaak niet genoeg zijn voor het toegekende doel. Hierdoor zien we dat vergoedingen niet worden aangevraagd en/of dat inwoners moeite hebben met een aanvraag voor de minimaregelingen” aldus wethouder John Haverdil van de gemeente Oude IJsselstreek.

© Foto: RTV Ideaal