De zorg in de Achterhoek staat onder druk. Meer mensen hebben zorg nodig, bijvoorbeeld omdat we ouder worden. Tegelijkertijd zijn er niet genoeg mensen om al die zorg te bieden. Als er door wordt gegaan op dezelfde voet, loopt de zorg vast. Door goed samen te werken, willen zorgorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraar Menzis de gezondheid van Achterhoekers stimuleren en de zorg slimmer organiseren. In het onlangs gepubliceerde Regioplan is de basis gelegd voor deze samenwerking, die verder borduurt op al bestaande samenwerkingen en inwoners nog meer betrekt.

”Gezondheid, preventie en leefstijl zijn leidend, niet ziekte en behandeling: een ander houvast waarmee we de zorg toegankelijk, kwalitatief en goed betaalbaar kunnen houden voor iedereen” aldus Jorik Huizinga, wethouder Doetinchem namens de Achterhoekse gemeenten. In het Regiobeeld, een thermometer voor de ingeschatte zorgvraag en het aanbod tot 2040, is een toename van mentale problemen en psychische kwetsbaarheid in de regio te zien. Met name bij jongeren. Bovendien zijn de wachttijden voor GGZ relatief lang.

Een van de thema’s in het Regioplan is dan ook ‘mentaal gezond’. Voor dit thema werken onder andere ggz, huisartsen en gemeenten samen. In het Regioplan zijn met elkaar afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het vergroten van de mentale weerbaarheid, een wijkgerichte aanpak, voorkomen van verslavingen en meer digitaal aanbod van ggz. Totaal zijn er vier thema’s in het regioplan: gezond leven en preventie, veerkrachtig ouder worden, mentaal gezond en prettig werken in Zorg & Welzijn. Naast deze thema’s heeft het plan ook drie randvoorwaarden genoemd, waaronder digitalisering en technologie.

© Foto: 8RHK / Achterhoek ambassadeurs