Het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk stelt de gemeenteraad voor het onderhoud van de karakteristieke zandwegen in het buitengebied te intensiveren.

De gemeente Winterswijk beheert 338 kilometer aan wegen in het buitengebied. Ongeveer een derde daarvan, zo’n 123 kilometer, bestaat uit onverharde zandwegen en halfverharde wegen. De laatste jaren worden deze wegen intensiever en door zwaarder verkeer bereden. Dat is een gevolg van de toename van het recreatief verkeer, maar ook door functieveranderingen in het buitengebied. Ook de veranderende weersomstandigheden hebben impact op de kwaliteit van onverharde en halfverharde wegen. Extreme buien en periodes van langdurige droogte komen de kwaliteit niet ten goede.

De gemeente ziet het aantal klachten over de onverharde en halfverharde wegen de laatste jaren toenemen. Deze klachten gaan onder meer over de begaanbaarheid van zandwegen, sluipverkeer en stofoverlast. In juni heeft de gemeente een digitale informatieavond gehouden over deze problematiek, waaraan zo’n 85 mensen (aanwonenden, vertegenwoordigers van diverse belangengroepen en overige belangstellenden) hebben deelgenomen.