Inburgeraars krijgen taalles in de Hoeflinghof in Lochem. Interbeek Support helpt deze mensen tijdens het intensieve inburgerstraject. Zij doen dit in opdracht van de gemeente Lochem. In dit artikel leest u meer over dit traject en de Nieuwe Wet Inburgering, die vanaf 1 januari 2022 van kracht gaat.

In Nederland hebben statushouders de plicht om een inburgeringstraject te volgen. De statushouders in de gemeente Lochem volgen een Z-route voor zelfredzaamheid en de B1-route voor Begrijpelijk taal. Dit doen ze vier dagen in de week. “Ze zetten er goed hun schouders onder. Dat is niet altijd makkelijk in het begin. Want, onbekend, maakt onbemind,” vertelt Esther Hettema-ter Beek van Interbeek Support. Samen met haar partner Vincent Hettema heeft ze Interbeek Support opgericht. Zij ondersteunen gemeenten in de begeleiding van werkzoekenden naar werk en participatie. “De opdracht van de gemeente Lochem is dat iedereen leert om op B1-niveau (begrijpelijke taal, red) te spreken. De lat ligt best hoog met langere zinnen en een grotere woordenschat. Eerder was het doel A2 en dat zijn kortere zinnen en minder woorden.” De gemeente ziet dat de kracht en combinatie van taal en praktijk die Interbeek binnen het traject biedt werkt.

Met de nieuwe Wet Inburgering is het zo geregeld dat de gemeenten de regie in handen hebben. Zij bepalen waar de trajecten gevolgd worden. Dat geeft duidelijkheid en houvast. Interbeek Support werkt samen met tal van andere partijen. Zoals ondernemers, de huisarts, de scholen, ‘t Baken en Vluchtelingenwerk. “Voor een succesvolle integratie heb je iedereen nodig,” vertelt Esther. In de Hoeflinghof startten binnenkort nog 2 extra groepen.

Foto: Gemeente Lochem