Op 21 januari 2023 zijn er controles uitgevoerd in het buitengebied in de gemeente Oost Gelre. De controleurs vonden verschillende strafbare feiten tijdens de controle, maar er zijn geen grote overtredingen gevonden

De controle werd overdag uitgevoerd door 19 personen van verschillende organisaties, in het buitengebied van Oost Gelre. De politie, Omgevingsdienst Achterhoek, waterschap Rijn en IJssel, Hengelsportfederatie Midden-Nederland en gemeente Oost Gelre werkten in duo’s. Zij letten onder andere op de Wet milieubeheer en de Wet natuurbescherming. Het bleek een nuttige controle, want de controleurs vonden verschillende strafbare feiten. Achtmaal ging het mis met afvalverbranding in de gemeente. De controleurs hebben locaties bezocht met mestopslag, vuilwater, grondopslag, puinopslag en wasplaatsen. Op de meeste plaatsen was alles in orde. Op een paar plaatsen stonden brandtonnen en was brandactiviteit geweest. Op één plek was waterverontreiniging, waarschijnlijk door olielekkage. Een aantal vissers zijn ook gecontroleerd, alle vergunningen bleken in orde te zijn.

De gemeente en de politie doen er alles aan om onveilige situaties te voorkómen en verhelpen. De gemeente is hierbij voor een groot deel afhankelijk van meldingen die inwoners doen. Als er een melding wordt gedaan, doen politie en gemeente altijd eerst onderzoek. Melden kan via de politie (0900-8844), Meld Misdaad Anoniem (0800-7000), en de gemeente. Bij acute gevaarlijke situaties kan er gebeld worden met 112. “Door samen actie te ondernemen, zorgen we ervoor dat het buitengebied een prettige plek blijft om te wonen, werken en recreëren,” meldt Burgemeester Annette Bronsvoort van de gemeente Oost Gelre. “We vinden het zó belangrijk om hierin samen op te trekken met inwoners. 24 uur per dag controleren is niet mogelijk. De oren en ogen van bewoners en bezoekers van het buitengebied zijn erg waardevol. Daarom herhaal ik graag de oproep om bij verdachte situaties niet te twijfelen en deze te melden.”

© Foto: Gemeente Oost Gelre