Er is grote onrust op de energiemarkt. De Achterhoekse maatschappelijke organisatie Agem wil versneld de volgende stappen zetten in het organiseren van energielevering tegen kostprijs. Het doel is om als Achterhoekers in de toekomst meer grip te krijgen op de eigen energievoorziening. Eind september is de Coöperatie Streekenergie Grootzakelijk UA officieel opgericht.

Het opwekken van hernieuwbare energie, uit bijvoorbeeld wind en zon, kan goedkoper dan het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen. Toch moet er op dit moment voor alle energie dezelfde hoge prijs betaald worden. Energieproducenten en -leveranciers maken daardoor buitensporige winsten op hernieuwbare energie. Op korte termijn kan de landelijke overheid hier iets in betekenen door bijvoorbeeld prijsplafonds met energieleveranciers af te spreken. Echter, Agem gelooft in een betere structurele oplossing voor de toekomst.

Door samen hernieuwbare energie op te wekken én af te nemen wordt een lokale energiegemeenschap gecreëerd. Daarin betalen de deelnemers van de energiegemeenschap de eerlijke kostprijs en worden zo onafhankelijker van de markt en de marktprijs. ”Energie leveren tegen kostprijs kan alleen als je zelf genoeg hernieuwbare energie opwekt op het moment dat de energie ook verbruikt wordt. Is er meer energie nodig dan in de lokale gemeenschap opgewekt wordt? Dan moet er energie bijgekocht worden. Bij voorkeur via een andere, lokale energiegemeenschap, die ook tegen de eerlijke kostprijs levert” aldus Tamara Bos van Agem.

Foto: Agem