Voor de participatie-activiteiten van nieuwkomers in de gemeente Doetinchem werkt Laborijn samen met Present Doetinchem. Laborijn voert de nieuwe Wet inburgering, die sinds januari 2022 van kracht is, uit voor de gemeenten Aalten en Doetinchem. De Wet inburgering heeft als doel dat nieuwkomers zo snel mogelijk meedoen in de Nederlandse samenleving. Om hen daarbij goed te ondersteunen werkt Laborijn intensief samen met lokale partijen die daarin veel ervaring en expertise hebben.

“Het is voor nieuwkomers niet eenvoudig en vanzelfsprekend om te integreren in een nieuwe samenleving. Om een nieuw leven op te kunnen bouwen in de Nederlandse samenleving is het contact met Nederlanders van groot belang” aldus Nelly de Vries, directeur Present Achterhoek. Aan Present is gevraagd om een sluitend programma samen te stellen van participatie-activiteiten voor nieuwkomers in de gemeente Doetinchem. Dit heeft geresulteerd in het programma ‘Meedoen in de samenleving’, gebaseerd op de uitgangspunten van de gemeente Doetinchem, Laborijn en de nieuwe Wet Inburgering. Belangrijke onderdelen zijn sociale activering, netwerken en participatievaardigheden.

Door middel van verschillende projecten, waarin nieuwkomers worden verbonden met Doetinchemse vrijwilligers, leren ze de Nederlandse cultuur, gebruiken en tradities kennen.

Foto: Laborijn