Ook in Winterswijk zijn er de laatste dagen veel spontane acties omtrent hulpverlening voor Oekraïne op gang gekomen. Omdat het natuurlijk verspilde energie is dat op diverse terreinen dubbel werk gedaan wordt, heeft de gemeente Winterswijk eind vorige week de WUh benaderd met de vraag of zij de coördinatie omtrent hulp voor Oekraïne wil coördineren. Uiteraard neemt de WUh, samen met de vrijwilligers van het Vrijwilligerspunt, deze taak graag op zich.

Inmiddels begint de organisatie rondom dit coördinatiepunt vorm aan te nemen. Zo hebben zich al een groot aantal vrijwilligers gemeld die hulp willen bieden. Ook hebben zich een aantal woningeigenaren gemeld die woonruimte voor vluchtelingen ter beschikking willen stellen. Inwoners van Winterswijk kunnen voor alle vragen die met de Oekraïne te maken hebben terecht bij de WUh. Hierbij valt te denken aan de volgende zaken: Coördinatie materiële hulp. Dat wil zeggen dat de WUh er is voor vraag en aanbod van goederen en diensten. Heeft iemand spullen aan te bieden kan men terecht bij de WUh.

Er zijn twee afgifteplekken voor goederen ingericht waar men tijdens kantooruren terecht kan. Niet bederfelijke goederen kunnen afgegeven worden bij de Rova, Leegwaterstraat 10 en bij de Gemeentewerf aan de Hyacintstraat. De WUh zal ook aansluiting zoeken bij bestaande initiatieven, waardoor alle hulp optimaal gebruikt en ingezet kan worden. Door initiatieven op één plek neer te leggen zal er meer synergie ontstaan en zal er ook meer bereikt kunnen worden. Het effect van samenwerking tussen hulpverlenende groepen en mensen is immers groter dan wat elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk zou kunnen bereiken.

Foto: Wij Winterswijk